Fråga: Jag undrar om orden en del kan (eller rent av bör?) skrivas endel i betydelsen ’några, vissa’.

Det är ett finlandssvenskt bruk att sammanskriva vissa uttryck (endel, denhär, såhär osv.), men det är korrektare att särskriva dem: en del, den här, så här osv. Det är också mer läsarvänligt att särskriva dem.