Det som är typiskt för diskussionen om svenska språket i finländska medier är att parterna talar förbi varandra. Svenskans försvarare och kritiker använder inte bara olika argument, utan talar om vitt skilda saker, konstaterar docent Pasi Saukkonen i tankesmedjan Magmas rapport ”Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää” (”Varför irriterar finlandssvenskarna?”). Med hjälp av konkreta exempel från tidningar, böcker och diskussionssidor på webben söker Saukkonen orsaker till kritiken. PD Pasi Saukkonen är docent vid Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet.

Diskussionen om det svenska språket och finlandssvenskarna var intensiv år 2010. Tanke­smedjan Magma vill med rapporten synliggöra klyftan mellan parterna i vårt lands offentliga debatt och granska och strukturera argumentationen. Ur materialet stiger olika föreställningar fram om språkminoriteten. Enligt Saukkonens analys är vanliga uppfattningar att de svenskspråkiga i Finland utgör en överklass av personer som är mer förmögna och mer privilegierade än de finskspråkiga, och att finlandssvenskarna vill isolera sig från den finskspråkiga befolkningen i egna sociala institutioner och bostadsområden.

Föreställningarna är ofta resultatet av slutledningsmetoden pars pro toto: en del av finlandssvenskarna stämplar befolkningsgruppen i sin helhet. Finlandssvenskheten får ömsom representeras av österbottniska kustbor som antas vara helt okunniga i finska, ömsom av huvudstadsregionens svenskspråkiga som antas vara helt tvåspråkiga. Här finns det skäl att poängtera att Saukkonen återger och kategoriserar argumenten utan att ta ställning till sanningshalten i dem.

Den senaste tidens debatt om svenskan och finlandssvenskarna har till stor del förts på Internet. Saukkonens analys av den debatt som förekommit på Helsingin Sanomats webbplats visar att de som deltar i debatten är relativt få i relation till det totala antalet inlägg. Ett tiotal av de mest aktiva skribenterna stod för en mycket stor andel av samtliga debattinlägg. Innehållsmässigt är debatten inte särskilt rik. Samma argument upprepas om och om igen. Volymmässigt ligger tyngdpunkten i kritiken av svenskans ställning och i synnerhet den obligatoriska skolsvenskan. Bland de mest aktiva finns också några signaturer som försvarar svenskans ställning.

Rapporten finns i sin helhet på Magmas webbsajt, www.magma.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).