Gå till innehållet

1/2007

Fastlandet

Artiklar

Fråga: Vad är Manner-Suomi på svenska? Svar: Den geografiska definitionen på Manner-Suomi är den del …

Svefix uppdaterad till 2.0

Artiklar

En uppdaterad version av det populära språkkontrollprogrammet Svefix för Microsoft Word kom ut på Runebergsdagen. …

Den kostar sex och femtio

Artiklar

Fråga: Jag undrar hur man ska säga 6,50 euro. Är det ”sex och femtio” eller …

De e

Artiklar

Mona Forsskåhl

Jag har i min undersökning valt att fokusera på en mer okonventionell enhet i grammatisk …

På rent vardagsspråk

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Alla vill tala som gemene man, men hur låter han? Seminariet Mediespråk 2007 diskuterade föresatser att skriva och tala ett språk som ligger nära den finlandssvenska verkligheten.

Finlandssvensk syntax

Artiklar

Camilla Wide

Vår kunskap om finlandssvenska särdrag har hittills huvudsakligen gällt enskilda ord, ordformer och uttryck. När det gäller syntaxen har kunskapen snarare baserat sig på enskilda iakttagelser än på målinriktad forskning. Svenska litteratursällskapets syntaxprojekt, som här presenteras i fem separata artiklar, är ett första steg på vägen till en forskningsbaserad kunskap om finlandssvensk syntax.

”Den” i östnyländska

Artiklar

Camilla Wide

Inom bruket av demonstrativa pronomen förekommer stor variation mellan olika varieteter av svenska. I standardspråket …

Kurs i översättning av årsredovisningar

Artiklar

Svenska språkbyrån arrangerar en kurs i översättningar av årsredovisningar och andra verksamhetsberättelser onsdagen den 18 …

Prepositionen åt

Artiklar

Nina Martola

Vissa kombinationer av verb och åt, t.ex. berätta åt, förklara åt, skicka åt, visa åt, …

De utslagna

Artiklar

Fråga: Vad heter syrjäytynyt och syrjäytyneisyys på svenska? Svar: Syrjäytynyt kan översättas till svenska med …