Fråga: Den språkfråga jag har gäller orden franchise och franchising i sammansättningar. Formen franchise tycks konsekvent skrivas ihop med följande led, t.ex. franchisetagare. Beträffande den längre formen franchising är skrivsättet varierande: antingen skrivs leden isär, t.ex. franchising företagare eller med bindestreck, t.ex. franchis­ing-principen. Någon gång har jag sett lederna hopskrivna. Vad är rätt?  

Svar: Sammansättningar skrivs i regel ihop. Nya sammansättningar med en svensk och en främmande ordled skrivs till en början med bindestreck, men franchising är ett etablerat lånord i svenskan. Alla sammansättningar med franchise och franchising skrivs alltså ihop, utan vare sig mellanrum eller bindestreck (ex. franchisetagare, franchisegivare, franchiseföretag, franchisingprincipen/franchiseprincipen). Det är vanligare att bilda sammansättningar med franchise än med franchising.