Fråga: Hur ska man förkorta o.t.o. (oman toimen ohella) på svenska?

Svar: Motsvarigheten till oman toimen(sa) ohella är som särskilt uppdrag eller vid sidan av sin egen tjänst/befattning, och dessa uttryck brukar inte förkortas.