Fråga: Jag undrar hur man ska säga 6,50 euro. Är det ”sex och femtio” eller ”sex och fem”? Jag har hört bägge varianterna.

Svar: Beloppet 6,50 euro ska utläsas sex och femtio (myntenheten är underförstådd). Vill man vara riktigt tydlig säger man sex euro och femtio cent. Om beloppet uttalas ”sex och fem” tror nog de flesta av oss att det är fråga om sex euro och fem cent.