En uppdaterad version av det populära språkkontrollprogrammet Svefix för Microsoft Word kom ut på Runebergsdagen. Svefix består av tre delar: stavningskontroll, allmänsvensk grammatikkontroll och finlandismkontroll. Nytt i version 2.0 är bl.a. att SAOL 13 i sin helhet införts i lexikonet för stavningskontrollen. Grammatikkontrollens förklaringstexter har skrivits om och detektionerna motsvarar i högre grad vad som rekommenderas i den nyutkomna Språkriktighetsboken. Finlandismkontrollen har också granskats vid Forskningscentralen för de inhemska språken och reviderats där­efter.

Svefix 2.0 kostar 61 euro och kan laddas ner från webbutiken på Lingsoft Ab (www.lingsoft.fi). Den som har en tidigare version kan uppdatera den till version 2.0 för 36,60 euro.

Svefix kan också beställas som cd och kostar då 85,40 euro inklusive  expeditionsavgift och moms. (Beställningar: svefix@focis.fi, eller tfn 09-731 52 44.)