I fjol utkom en ny och helt omarbetad arbetarskyddsordlista. Den förra ordlistan var från 1985. Som alla fackordlistor innehåller Arbetarskyddsordlistan många bra och nyttiga ord, men också en del mindre bra översättningar på uppslagsord. Ordlistan är upplagd ämnesvis, inte i bokstavsordning. Det finns ett alfabetiskt register i slutet.

Inledningsvis kan man nämna att työsuojelu översätts med arbetarskydd och arbetsmiljöarbete. Ordlistan hade kanske lika gärna kunnat heta arbetsmiljöordlista på svenska. Vi har en arbetarskyddslag (fi. työturvallisuuslaki) i Finland, men työturvallisuus översätts med arbetssäkerhet och säkerhet i arbete. I ärlighetens namn hade ordlistan också kunnat hänvisa till lagen under uppslagsordet.

Tyvärr har ordlistan inte så mycket nytt att erbjuda när det gäller vissa av översättarnas mardrömsord: työkykyä ylläpitävä toiminta, työ­hyvinvointioch työyhteisö. För työuupuminen ges bara utbrändhet utan att till exempel utmattning eller utmattningsdepression nämns. Jaksaminen finns inte som uppslagsord.

Ordlistan rekommenderar företagshälsovårdsläkare för työterveyslääkäri utan att nämna företagsläkare. Tyvärr talar vår lag om företagshälsovård bara om förtagshälsovårdsläkare trots att företagsläkare har rekommenderats också i Finland. Dessutom undrar jag varför suojaetäisyys och turvaetäisyys ger skyddsavstånd som första alternativ när det andra alternativet säkerhetsavstånd är så mycket vanligare. Eller työilmapiiri arbetsplatsklimat som första alternativ när arbetsklimat är så mycket vanligare. På sisäilma ges bara inneluft, inte inomhusluft som är ett minst lika vanligt ord. Dessutom undrar jag om dos-effektförhållande är exakt rätt ord för annos-vaikutus­suhde. Dos-effektsamband verkar vara betydligt vanligare.

Det finns en hel del nyttiga ord. Kolla till exempel vad jännetuppitulehdus, ärsytysihottuma eller viiteraja-arvo är på svenska. För mig var työn rikastaminen och työn laajentaminen, horisontell arbetsutvidgning respektive vertikal arbetsutvidgning, nya begrepp. Det är dessutom bra att ordlistan bara ger sjukdomar i rörelseorganen och muskuloskeletal sjukdom för tuki- ja liikuntaelinsairaus och fler alternativ än bara handikappad arbetstagare för vajaakuntoinen työntekijä.

Det högaktuella ordet vuokratyöntekijä uppges vara hyrpersonal, uthyrd personal, uthyrningspersonal. Var blev de mer svenska alternativen inhyrd personal och inhyrd arbetskraft? Pienhiukkanen är mikropartikel. Vad är då småpartikel, undrar den okunniga ordboksläsaren utan att få svar.

Avslutningsvis vill jag nämna ordet yhdenvertaisuus som översätts med likställdhet. Författarna nämner inte att vi har en yhdenvertaisuuslaki som heter lag om likabehandlig på svenska. I definitionen på ordet talas det dessutom om sexuell inriktning, när det på svenska heter sexuell läggning. Så står det faktiskt i lagen om likabehandling.

Trots en del skönhetsfel är Arbetarskyddsordlista väl värd sitt pris. På omslaget heter Työterveys­laitos Institutet för arbetshygien, men själva uppslagsordet är Arbetshälsoinstitutet på svenska. Ordboken kom kanske ut i skarven mellan det gamla och det nya namnet.

 

Arbetarskyddsordlista. TSK 35. Utgivare: Terminologicentralen TSK rf. Förlag: Arbetshälsoinstitutet. Försäljning: Arbetshälsoinstitutets bokhandel, www.ttl.fi. Pris: 43 euro. ISBN 951-802-698-X.