Gå till innehållet

från Skribent

Margareta Gustafsson

Några ord och begrepp inom företagshälsovård

Artiklar

Margareta Gustafsson

Arbetshälsoläkare, företagshälsovårdsläkare eller företagsläkare? Inom företagshälsovården finns flera begrepp som inte är självklara. Margareta Gustafsson reder ut en del av dem.

Myndigheternas kunder är vi allihopa?

Artiklar

Margareta Gustafsson

Vad är vi som medborgare i relation till myndigheterna? Inom den sociala sektorn kallas vi klienter, men inom många andra sektorer tilltalas vi allt oftare som kunder. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen brukare som samlande begrepp för de som får insatser från socialtjänsten.

Vård och sånt

Artiklar

Margareta Gustafsson

I maj 2011 fick vi en ny hälso- och sjukvårdslag (1326/2010; fi. terveydenhuoltolaki) som egentligen inte var särskilt ny utan paragrafer ur diverse andra lagar hade plockats ihop till en enda lag. Här kommenterar jag några ord och begrepp i lagen som innehåller ordet vård.

Arbetarskyddsordlista

Artiklar

Margareta Gustafsson

I fjol utkom en ny och helt omarbetad arbetarskyddsordlista. Den förra ordlistan var från 1985. …

Texter i vården

Aktuell litteratur

Margareta Gustafsson

Hur ska man uttrycka sig i skrift inom vården? Referensboken Att skriva texter i vården …

Lunttikirja

Aktuell litteratur

Margareta Gustafsson

Lunttikirja – en handbok i finsk grammatik fick mycket publicitet när den kom ut i …

Folkhälsoord i finlandssvenskt perspektiv

Artiklar

Margareta Gustafsson

Ett nytt lexikon med folkhälsovetenskaplig inriktning har kommit ut. Margareta Gustafsson, translator på riksdagen, kom­men­terar lexikonet och diskuterar enskilda uppslagsord ur ett finlandssvenskt perspektiv.

Debatt

Artiklar

Christina Melin, Margareta Gustafsson