Fråga: Vad är Manner-Suomi på svenska?

Svar: Den geografiska definitionen på Manner-Suomi är den del av Finland som blir kvar om man utesluter Åland. I allmänspråket kan definitionen vara vidare och utesluta all skärgård. Någon etablerad svensk motsvarighet till Manner-Suomi finns inte. Vi rekommenderar att man om det bara är möjligt översätter det med fastlandet, och om det finns behov av en precisering skriver man (det) finländska fastlandet. Om man absolut vill använda ett namn är Fastlandsfinland det bästa alternativet (jfr Fastlandsnorge, Fastlandseuropa, Fastlands­kina).