Gå till innehållet

1/2003

Att planka

Artiklar

Fråga: Jag har på sistone sett verbet planka använ­ das om att låta bli att …

Gediget uttal

Artiklar

Fråga: Hur uttalas ordet gedigen? Jag har hört folk uttala det med sch-ljud i början, …

Internet och språket – hot och möjligheter

Artiklar

Lotta Collin

Lotta Collin tar upp några positiva och negativa sidor med Internet i förhållande till vårt språk och vårt språkbruk. Diskussionen tar avstamp i hennes egna upplevelser och intryck som språkforskare med ett intresse för såväl kommunikationen i nya medier som språkriktighetsfrågor och språklig variation. Lotta Collin är doktorand på svenska institutionen vid Åbo Akademi.

Förnybar och förnyelsebar

Artiklar

Fråga: Heter det förnybar eller förnyelsebar? Svar: Båda formerna förekommer och tas upp i Svenska …

Svefix i praktiken

Artiklar

Robin Fortelius

Svefix är ett nytt program som kontrollerar stavning, grammatik och finlandismer i svenska texter. Planeraren Robin Fortelius vid Finländska bibliotekens webbtjänster redogör här för sina erfarenheter av Svefix. Skribenten är bibliotekarie och filosofie kandidat i nordiska språk.

Litterära laborationer

Aktuell litteratur

Marianne Lodman

I boken Litterära laborationer plockar Lars Melin, docent i svenska och författare till flera böcker …

Svenska språkets historia

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Folkmålsstudier 41 är denna gång i praktiken en konferensrapport från Sjätte sammankomsten för svenska språkets …

Sting och styng

Artiklar

Fråga: Hjälp oss att lösa en tvist – heter det sting eller styng, det man …

Svenskan kommer förändras

Artiklar

Mia Falk

Jag är rätt ung ännu, och får som språkvårdare ibland uppleva att äldre språkbrukare fördömer …

Servetter

Artiklar

Fråga: Heter det serviett eller servett? Svar: På svenska heter det servett. Man ser ofta …