Fråga: Skrivs Bibeln med stor eller liten bokstav?

Svar: Enligt Svenska skrivregler (punkt 126) används oftast stor bokstav i namn på religiösa skrifter: Bibeln, Koranen, Talmud.Det här gäller dock bara när namnet verkligen används som namn, dvs. titel. När man talar om exemplar av skriften eller använder namnet i överförd betydelse ska man använda liten bokstav: Där fanns en hylla full med biblar. Tidskriften var länge de modemedvetnas bibel.