Nordterm, samarbetsforumet för de nordiska terminologiorganen, anordnar vartannat år en konferens som är öppen för alla som är intresserade av terminologiska frågor. Konferensen Nordterm 2003 hålls den 11 till 14 juni 2003 på Gotland i Visby. Nordterm 2003 kommer att ta upp aktuella frågor inom terminologiforskning och terminologiarbete i Norden i dag. Konferensen inleds med en kurs om begreppsanalys och betydelsebeskrivning med hjälp av olika metoder, däribland terminologiarbete, begreppsmodellering och lexikografiarbete. Konferensen fortsätter med ett symposium med fyra huvudteman: Terminologi i samhället, Terminologi på marknaden, Terminologi i ny skepnad och Terminologi i jämförelse.

Närmare information om konferensen finns på www.tsk.fi/nordterm/2003/inbjudan2003.htm.