Gå till innehållet

1/2003

Ära, rikedom och reda

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Framväxten av ett standardiserat nationalspråk är en mycket viktig process i en nations historia. Konstigt …

Portföljmetoden motiverar i svenskundervisningen

Artiklar

Lektorn i svenska i Seinäjoen lukio, Kati Lammi, har i sin doktorsavhandling (universitetet i Jyväskylä) …

Skönheten finns i betraktarens öga

Artiklar

Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det engelska uttrycket beauty is in the eye …

När stavningsprogrammet har fel

Artiklar

Fråga: Mitt stavningsprogram reagerar ibland på ord som jag är säker på att jag har …

Punktskriftens grunder

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Punkter 2000 – Punktskriftens grunder innehåller de vanligaste punktskriftstecknen som ingår i Brailles punktskriftssystem. Boken …

Språkörat hjälper tidningarna

Artiklar

De finlandssvenska dagstidningarna, Finska Notisbyrån och Forskningscentralen för de inhemska språken har inlett ett samarbete …

Att planka

Artiklar

Fråga: Jag har på sistone sett verbet planka använ­ das om att låta bli att …

Gediget uttal

Artiklar

Fråga: Hur uttalas ordet gedigen? Jag har hört folk uttala det med sch-ljud i början, …