De finlandssvenska dagstidningarna, Finska Notisbyrån och Forskningscentralen för de inhemska språken har inlett ett samarbete för att stärka och förbättra det skrivna språket i medierna. Projektet, som går under namnet Språkörat, är ettårigt och startade den 1 februari. Språkörat har två anställda, Ylva Forsblom-Nyberg och Charlotta Landén, som kommer att hjälpa tidningshusen med språkliga frågor och de enskilda journalisterna i deras dagliga skrivarbete. Då språkvårdarna inte är på plats på redaktionerna finns de på Svenska språkbyrån. De nås via e-post på sprakorat@kotus.fi.