Fråga: Jag har på sistone sett verbet planka använ­ das om att låta bli att betala bussbiljett. Är det ett nytt ord och kan jag börja använda det?

Svar: Verbet planka finns både i Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok, och har enligt dessa ordböcker två betydelser: ’ta sig in utan att betala’ respektive ’plagiera’. Ordet betecknas som vardagligt, men nytt är det inte. Det första belägget på planka ’ta sig in utan att betala’ i Svenska Akademiens ordbok är från 1885, medan det första belägget på planka i betydelsen ’plagiera’ är från 1930.

Planka verkar inte användas mycket i Finland, men det är ju inget som hindrar att vi börjar använda det också här, bara vi kommer ihåg att det är vardagligt och inte passar i alla stilarter.