Fråga: Heter det förnybar eller förnyelsebar?

Svar: Båda formerna förekommer och tas upp i Svenska Akademiens ordlista och andra ordböcker. Vi rekommenderar ändå i första hand förnybar, dels för att adjektiv på -bar i första hand bildas till verbstammar (jfr ätbar, hörbar, läsbar), dels för att det är kortare. Förnybar är också huvuduppslagsord i t.ex. Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok.