Fråga: Är det verkligen korrekt att säga ”ha en bra dag” till någon? Är det inte engelska på svenska?

Svar: Uttrycket ”Ha en bra dag!” kommer mycket riktigt från engelskans ”Have a nice day!”. Det är relativt nyimporterat i svenskan, och speciellt äldre språkbrukare har reagerat på det och påpekat att det känns främmande.

Ur språkvårdarsynvinkel brukar språkliga nyheter bedömas enligt rationella principer som att uttryck ska vara begripliga, anpassningsbara till vårt språksystem och tillföra språket något. Ser man på ”ha en bra dag” så kan man konstatera att det inte skiljer sig nämnvärt från äldre konstruktioner som ”ha det så trevligt i dag” eller ”jag hade ett par sköna dagar i Venedig”. Argumenten mot uttrycket blir kanske närmast känslomässiga: det är nytt, det har ett främmande ursprung och vad är det för fel på ”ha det så bra”?

Huruvida man tycker att uttrycket tillför svenskan något är en smaksak. Om man inte tycker det så kan man låta bli att säga så, men med tanke på hur frekvent uttrycket har blivit får man nog se det som att en stor del av språkbrukarna känner ett behov av att variera de lättsamma fraserna för att önska någon en trevlig dag. Blir man irriterad på uttrycket kan man trösta sig med att den som säger så till en menar väl.

På norska har man för övrigt rationaliserat det ytterligare och säger rätt och slätt ”Ha det!”.