Fråga: Heter det serviett eller servett?

Svar: På svenska heter det servett. Man ser ofta stavningen ”serviett” i Finland, vilket antagligen till en del beror på att ordet på finska heter servietti och på franska serviette.