Gå till innehållet

från Skribent

Nina Martola

1 300 nya ord i Stora finsk-svenska ordboken

Artiklar

Nina Martola

Den efterfrågade Stora finsk-svenska ordboken finns nu fritt tillgänglig på nätet. Nätversionen av Stora finsk-svenska ordboken innehåller cirka 1 300 nya uppslagsord.

En dansk begreppsordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

Den Danske Begrebsordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2015, 1 397 sidor.

Förvaltningshistorisk ordbok på webben

Aktuell litteratur

Nina Martola

Våren 2016 publicerade Svenska litteratursällskapet i Finland Förvaltningshistorisk ordbok på sin webbplats.

Den sverigefinska språkvården firade 40 år

Artiklar

Nina Martola

Den sverigefinska språkvården fyller 40 år i år och Språkbruks systertidskrift Kieliviesti fyller 35. I …

Svensk ordbok som app

Aktuell litteratur

Nina Martola

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien är den mest omfattande definitionsordboken över modernt svenskt allmänspråk, …

Teckenspråksordbok på webben

Aktuell litteratur

Nina Martola

Sedan 2002 har det funnits en liten ordbok för finlandssvenskt teckenspråk, Se vårt språk! Materialet …

Nordiskt språkmöte i Roskilde

Artiklar

Nina Martola

Den 20–21 augusti ordnades nordiskt språkmöte i Roskilde i Danmark kring temat Språkförståelse och kommunikationsstrategier …

Från andeskådning till radioinslag — fjortonde upplagan av SAOL

Aktuell litteratur

Nina Martola

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Fjortonde upplagan, Stockholm 2015. 1 596 sidor.

Språkrådets svensk-finska skolordlista i ny upplaga

Aktuell litteratur

Nina Martola

Språkrådets svensk-finska ordlista. Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen koulusanasto. Språkrådets skrifter 16. Språkrådet 2014. 65 sidor + bilagor.

Lån i svenska dialekter i Finland

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I serien om språk i kontakt diskuterar vi i detta avsnitt lån i de svenska dialekterna i Finland. Tidigare har vi introducerat orsaker till och resultat av språkkontakt och diskuterat arv och lån i svenska. I förra numret presenterade Eino Koponen svenska lån i finska. Det här bidraget handlar om lånord i våra svenska dialekter och exempelorden är hämtade ur nätordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål.