Sedan 2002 har det funnits en liten ordbok för finlandssvenskt teckenspråk, Se vårt språk! Materialet består av en bok och en videokassett. En tryckt bok ägnar sig inte särskilt väl för teckenspråk, som ju är tredimensionellt och utnyttjar rörelse. Och bandspelare för videokassetter finns det antagligen inte i särskilt många hem längre. Det har alltså varit hög tid att få ut Se vårt språk! i ett modernare format, och nu har det skett.

De sjuttio artiklarna ur Se vårt språk! har integrerats i nätordboken Suvi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).  Suvi var från början en ordbok över finskt teckenspråk och den har funnits på webben sedan 2003. Förkortningen står för ”Suomalaisen viittomakielen sanakirja”.

Suvi riktar sig till såväl döva som teckenspråksinlärare. I det svenska gränssnittet kan man söka både i riktning från svenska/finska (gemensam sökruta) till teckenspråk och från teckenspråk till svenska/finska. (Text)artiklarna är tvåspråkiga med gränssnittets språk i fetstil och det andra målspråket med normalstil (se illustrationen). De teckenspråkiga motsvarigheterna visas som små filmsnuttar och startrutan syns till vänster om textartikeln. Om man trycker på pilarna framför exempelmeningarna får man dem översatta till teckenspråk.
Väljer man finskt gränssnitt är ordboken tvåspråkig mellan finska och finskt teckenspråk. Det är också olika teckenspråkstalare som tecknar i de två versionerna, och artiklarna ser inte lika ut i de båda gränssnitten. Det finska gränssnittet är lite mer sofistikerat.

SB_315_tecken.jpg
SB_315_tecken.jpg

Träfflistan består av minirutor med startrutan och ur varje artikel som sökordet förekommer i tillsammans med aktuella exempel.

Den finska/svenska sökningen är i själva verket en fritextsökning som ger träff för alla de artiklar där sökordet förekommer, så träfflistan kan se ganska brokig ut. Eftersom teckenspråk inte alltid skiljer så tydligt på ordklass så bidrar det också till bredden i träffarna. Söker man t.ex. på ”glad” får man med träffar också på glädje, glädjas, glädja sig, på gott humör. Ett och samma ”grundtecken” kan fungera t.ex. som substantiv i en statisk version och som verb i kombination med rörelse.

Teckenspråkssökning

En funktion som det utfördes ett omfattande utvecklingsarbete för inför nätpubliceringen av Suvi 2003 var möjligheten att söka på teckenspråk. De element man söker på är handform, en- eller tvåhandstecken, tecknens placering i förhållande till kroppen samt typ av rörelse.

Eftersom artiklarna på svenskt teckenspråk är få är kombinationsmöjligheterna inte så många. I den finska versionen blir antalet träffar mycket stort vid det första valet och minskar vartefter man fyller på med fler villkor (programmet söker vartefter man lägger till element). För teckenspråkiga som behöver kontrollera vad ett visst tecken motsvaras av på svenska eller finska är det här en ytterst viktig funktion.

 

SB_315_tecken_2.jpg
SB_315_tecken_2.jpg

Funktion

Ordboken fungerar överlag tillfredsställande, men en sak som ställer till problem är klickning på ord. När man fått fram en träfflista under sökrutan och klickar på något enskilt ord startar man filmen med teckenspråksmotsvarigheten. Men klickar man sedan på något annat av orden i listan får man en svart ruta. (I själva verket fungerar ordgruppen ur varje artikel som en helhet, det märker man så småningom.)

Träffarna kan som nämnt bli ganska många i den finska versionen. En sökning på mennä ger t.ex. sammanlagt 63 träffar, vilket är ganska mycket att bläddra sig igenom.  Svenska sökningar ger ofta ”Inga resultat” som resultat. Det säger sig självt då artiklarna är bara 70 till antalet.

Webbplatsen är inte mobil- och läsplatteanpassad, utan ser lika ut som i vanliga webbläsare. Texten är ohjälpligen allt för liten, särskilt i telefoner, så man får hålla på och zooma för varje åtgärd. Gissningsvis kommer nästa version att mobilanpassas, för numera vill ju folk kunna kontrollera ord i sin ordbok var de än befinner sig.

Teckenspråksordboken finns på adressen http://suvi.teckensprak.net.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)