Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien är den mest omfattande definitionsordboken över modernt svenskt allmänspråk, och det är en språklig källa som borde finnas på en armlängds avstånd hos varje seriös skribent. Chanserna för att den också ska göra det har nu förbättrats avsevärt i och med att ordboken lanserats som app. I skrivande stund föreligger den enbart för iOS men under hösten 2015 släpps också Android-versionen. Till skillnad från SAOL-appen är denna app inte gratis, men till det facila priset av 5 euro får man ett verk som i tryckt format består av två band och kostar 60–80 euro i bokhandlarna.

Vi har fått vänta ett bra tag på SO-appen, men det är alldeles klart att vi har väntat på något gott, för sökbarheten är i en helt annan klass än i många andra ordboksappar jag har använt. Sökmöjligheterna är till stor nytta i en ordbok som innehåller många idiom, stående uttryck, kollokationer (två eller flera ord som tenderar samförekomma) och språkexempel samt definitioner.

Layouten är enkel. I det smalare vänsterfältet finns uppslagsordslistan. Listan står i början av alfabetet när man klickar in sig i appen och förflyttar sig vartefter man skriver in bokstäver i sökrutan ovanför. När man t.ex. skrivit in str står strabism överst i en räcka på 15–20 uppslagsord beroende på skärm och läge (vågrätt eller lodrätt). Är det t.ex. ordet straff jag vill kontrollera klickar jag på ordet i listan och får då upp artikeln i högerfältet, eller just i straff-fallet tre olika artiklar, eftersom det finns tre homonymer.

Långa artiklar har som alternativ en komprimerad visning. Genom att trycka på Visa mer får man fram hela artikeln, eller hela momentet om det är en artikel indelad i numrerade betydelsemoment, och genom att trycka på Dölj kommer man tillbaka till översiktsvyn. I den här funktionen finns det uppenbarligen någon bugg, för när man expanderat vyn för vissa artiklar (särskilt i homonymfall) så kommer inget Dölj till synes och man kan alltså inte återgå till den komprimerade visningen. Det här gäller t.ex. homonymerna för straff.

Artiklarna i appen är innehållsligt desamma som i den tryckta ordboken, men layouten är luftigare, och det tillsammans med färganvändningen har gjort artiklarna tydliga och överskådliga. Direkt till höger om varje uppslagsord i artikelfältet finns en högtalarsymbol, och klickar man på den får man uppslagsordet uppläst för sig, under förutsättning att man är nätuppkopplad. Det här är en stor fördel, för det är inte alldeles lätt att gestalta uttalet utifrån det accentsystem som används (som i och för sig är rätt gängse i svenska ordböcker):

 

glu´ten              (ska rimma på bruten i finlandssvenska, akut accent i sverigesvenskt uttal)

bru`ten             (particip av bryta, grav accent i sverigesvenskt uttal)

ete´n                  (den senare stavelsen betonad)

grätt`en            (första stavelsen betonad, grav accent)

 

Oslagbar blir appen jämfört med den tryckta ordboken när det gäller att leta efter ord och uttryck på annat vis än alfabetiskt. Till att börja med har SO liksom SAOL en stavningshjälp. Om man skriver in t.ex. sjanger i sökrutan, får man beskedet att inget uppslagsord hittades och att man kan prova fritextsökning genom att trycka på knappen Sök. Sökningen resulterar i nio förslag på tänkbara uppslagsord med genre överst i listan.

Sök/Enter-knappen används alltså om man vill söka annat än uppslagsord, och man kan hitta information som inte återfinns i artikeln för det ord som intresserar en. I artikeln idiot t.ex. hittar man kombinationerna din idiot, som en annan idiot och politisk idiot. Med hjälp av fritextsökning hittar man också de förekomster av ordet som ingår i andra artiklar. På så vis får fram vilka förstärkningsord idiot tenderar kombineras med. Enligt Svensk ordbok kan man vara en fullkomlig, fullständig, förbannad, komplett, kvalificerad, stor och tjockskallig idiot.

SB_42015_Ordbok_2.jpg
SB_42015_Ordbok_2.jpg

 

Med lite tur och en viss fantasi kan man också leta sig fram till ord som man inte kommer på. Om man t.ex. undrar vad det är den där rapporten heter som läkare skriver om en patient kan man exempelvis försöka söka på ordet sjukdom. När man går ner en bit i den träfflistan hittar man anamnes.

Jokertecken kan användas vid fritextsökning och fungerar på sedvanligt sätt: frågetecken (?) står för ett valfritt tecken medan asterisk (*) står för en valfri sträng. En sökning på s?år ger träffarna skår, snår, spår och svår, medan en sökning på s*år ger sammanlagt 22 träffar, t.ex. sabbatsår, skavsår, snår, sol-och-vår och också sår (asterisken står alltså även för ”inget tecken alls”). Med hjälp av fritextsökningen kan man få fram sammansättningar utifrån efterled. En sökning på *spår ger sammanlagt 16 träffar (t.ex. blindspår, hjulspår, ytterspår). Man kan använda flera jokertecken i en och samma sökning. Lägger man in en asterisk till i spår-sökningen och söker på *spår* får man 37 träffar, bl.a. ord som smalspårig och spårelement.

Jag har inte gått in på själva innehållet i ordboken i någon större utsträckning utan hållit mig till appens funktioner. Det som bör sägas är i alla fall att både förtjänster och brister framträder tydligare i appen än i den tryckta upplagan, eftersom man dels kommer att kontrollera så många fler artiklar, dels ser beläggen jämsides. Och framför allt avslöjas inkonsekvenser av olika slag obarmhärtigt. Jag ska ge ett exempel på den typen av upptäckter som avslutning.

Uppslagsordet straffri har definitionen ”befriad från straff t.ex. på grund av sinnessjukdom”, och min misstanke om att ordet sinnessjukdom kanske inte kan anses helt politiskt korrekt numera bekräftas under det uppslagsordet. Definitionen lyder ”psykisk sjukdom med genomgående förändring av personligheten” och som tillägg finns anmärkningen  . Definitionsspråket har m.a.o. inte riktigt hängt med på den här punkten (vilket är lätt hänt vid uppdateringar). Som användare hade man ju gärna också fått den korrekta moderna motsvarigheten till ordet. Psykisk sjukdom förefaller vara ett överordnat begrepp och en sökning på den kombinationen ger bl.a. träff på de sjukdomsangivande uppslagsorden paranoia, psykos och schizofreni, men vilken den samlande moderna benämningen på sjukdomarna kunde tänkas vara hittade jag alltså inte med hjälp av ordboken.

För en språknörd är SO-appen ett nöje att botanisera i, och med sina generösa och snabba sökfunktioner är den också ett utmärkt vardagsverktyg för språkanvändare. Har man appen finns det inte längre några skäl att inte slå upp i ordboken. Nu väntar vi bara på versioner för Android och Windows.