Den 4 april 2017 lades en utvecklingsversion av Stora finsk-svenska ordboken ut på nätet som fritt tillgänglig ordbok. Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Institutet för de inhemska språken och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Publiceringen skedde ganska exakt 20 år efter att den första upplagan av ordboken kommit ut våren 1997.

Nätordboken innehåller cirka 96 800 artiklar. Största delen är identiska med artiklarna i den ordbok som fanns som avgiftsbelagd nätordbok fram till september 2016, senast tillhandahållen av förlaget Talentum. Ungefär 1 300 nya uppslagsord ingår därtill. Alla dessa är inte regelrätta nyord utan en del täpper helt enkelt till luckor som funnits bland uppslagsorden. Men en tämligen god bild ger de nytillkomna orden av det som skett i samhället på tjugo år. 

Att ordboken nu är fritt tillgänglig är ett led i den statliga policyn att det som görs för skattemedel också ska komma skattebetalarna till godo. Den ursprungliga planen var att lägga ut ordboken först när den planerade revideringen var klar, men i och med att den avgiftsbelagda versionen försvann från nätet kom det åtskilliga förfrågningar från folk som saknade sitt arbetsredskap, och då tänkte vi om. Vi beslöt publicera ordboken i en utvecklingsversion.

I första hand för datorbruk

De gamla artiklarna finns inlästa i en databas och 1 300 artiklar har alltså lagts till. Databasen är kopplad till ett webbgränssnitt som fungerar både för redigering och för publik användning (via olika ingångar). Inläsningen är gjord maskinellt. Det är systemutvecklaren Monica von Martens på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet som står för det datatekniska arbetet. Vi har kontrollerat problematiska fall och tagit stickprov på olika typer av artiklar och strukturer, men någon korrekturläsning av hela det stora materialet har inte gjorts, så det kan finnas en del utseendemässiga konstigheter. Vi har satsat på att göra materialet tillgängligt redan nu och inte först om tre år.

Vi har räknat med att de flitigaste användarna av Stora finsk-svenska ordboken sitter vid en dator och skriver när de behöver ordboken och har därmed i första hand utformat den för det ändamålet. Den kan användas också i platta och telefon men den är inte responsiv så det är inte optimalt, och särskilt i telefon blir det rätt pilligt. Vi hoppas dock i närtid hinna göra vissa smärre justeringar för att underlätta mobilvisningen så att den fungerar hjälpligt åtminstone i liggande läge. Någon app finns inte i våra planer för närvarande. Just nu är vi bara två personer på projektet så vi måste välja vad vi lägger resurser på.

Nu går arbetet vidare framför allt med redigering av nya artiklar. Det finns sammanlagt cirka 12 000 artiklar som ska läggas in. I viss mån kommer gamla artiklar att revideras. Främst blir det fråga om att åtgärda sådant som finns på vår korrigerings- och kompletteringslista och att göra ändringar som de nya artiklarna föranleder. Resurser för en systematisk genomgång av hela materialet finns tyvärr inte. För närvarande är det bara jag som står för redigeringsarbetet.

Största delen av de 12 000 uppslagsorden som ska läggas till härstammar från Kielitoimiston sanakirja.

Från finska till svenska

Stora finsk-svenska ordboken är som namnet säger en finsk-svensk ordbok och därmed förstås tänkt att användas i den riktningen. De sökalternativ som just nu finns är sökning på uppslagsord och sökning i texten. Genom att kryssa för det senare alternativet kan man alltså söka också svenska ord. För vanligare ord kan träffarna dock bli rätt många, och det gäller att komma ihåg att typiska svenska ord och vändningar kan saknas om de inte aktualiserats av något finskt ord eller uttryck.

Jokertecken kan användas vid sökningar. Ett procenttecken står för flera godtyckliga tecken (eller inget tecken alls). Söker man bland uppslagsord på strängen %alue hittar man alltså alla uppslagsord med efterledet alue och också det osammansatta alue. Ett understreck står för ett godtyckligt tecken. Strängen k_usi ger tre träffar, kausi ’period; säsong’ och homonymerna kuusi ’gran’ och kuusi ’sex’, men däremot inte kusi ’piss’.

Vi hoppas att ordboken ska vara till glädje och nytta, trots att vi valt att publicera en utvecklingsversion. Vi tar mycket gärna emot alla slag av kommentarer från användarna. Man kan komma med synpunkter såväl på de tekniska funktionerna och sökmöjligheterna som på innehållet: ord som saknas, felaktiga eller konstiga översättningar, korrekturfel, ja allt man stöter på. Enklast är det att sända in kommentarerna via den dialogbox som finns bakom Ta kontakt i själva ordboken, men det går också bra att använda sig av det kontaktformulär som finns på Språkinstitutets webbplats. All respons bidrar till att göra ordboken bättre.