Språk är magiskt. Samma budskap kan paketeras på många olika sätt. Och paketets form är föränderlig, för språket lever, förändras och utvecklas. Förr var det norm att säga språket kommer att förändras, i dag säger fler och fler att det kommer förändras. Medvetenheten om språkets mångfald och spänst är ledordet i den nya handboken Viktig svenska av Lena Lind Palicki och Anders Svensson.

Medvetenheten om språkets mångfald och spänst är ledordet i den nya handboken Viktig svenska.

Boken har undertiteln Alla dom där språkfrågorna – se där ett utmärkt sätt att redan i titeln väcka läsarens nyfikenhet! Skrev de precis dom? Men är inte det … fel? 

Glädjande många teman 

Boken är strukturerad så som språkhandböcker brukar vara, med en inledning som presenterar bakgrund och principer, en innehållsdel som behandlar tematiskt grupperade språkfrågor och en avslutning som ger tips om vidareläsning, under den lockande titeln ”Bli din egen språkvårdare”.

Vill man vara i framkant kan man gärna skriva dom, behöver man vara helt neutral kan man gärna hålla fast vid de och dem

Språkfrågorna är glädjande många och här behandlas det mesta: allt från klassiker som större än mig och spendera tid till nyare fenomen som inkluderande språkbruk och de strider som ett förändrat pronomenbruk kan ge upphov till. Varje fråga avslutas med en rekommendation vars mönster man snabbt uppfattar: alternativen presenteras och läsaren uppmanas att välja bland dem enligt målgrupp och egen profil. Vill man alltså vara i framkant kan man gärna skriva dom, behöver man vara helt neutral och lite konservativ kan man gärna hålla fast vid de och dem

Diskuterande, vänlig och tillåtande 

Behållningen av att läsa Viktig svenska är dubbel, för här får man svar på alla de (dom?) där språkfrågorna man har, men man får dessutom en förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändringar i språket. Författarna påminner ständigt om att språk alltid har förändrats och att det bara är i sin ordning att det sker också nu. Tonen är diskuterande, vänlig och tillåtande.

Författarna påminner ständigt om att språk alltid har förändrats och att det bara är i sin ordning att det sker också nu.

Viktig svenska är en språkhandbok vars titel rimmar på Erik Wellanders klassiska Riktig svenska, men normen har breddats avsevärt sedan Wellanders dagar och Viktig svenska har en mycket tolerant syn på språkbrukarna och den variation de representerar. Rekommendationerna avviker ibland från dem som Språkrådet och Svenska Akademien ger, och det är intressant att någon skapar spänning på språkriktighetsfältet genom att sticka ut hakan lite.

Det är inte mer än rätt att också välkomna dem som vill ge en delvis annan syn på vad som är att rekommendera.

Dagens språkvård har en demokratisk hållning där kontext och eget språkbruk får påverka hur man skriver och talar, och då är det inte mer än rätt att också välkomna dem som vill ge en delvis annan syn på vad som är att rekommendera. Råden som ges är ändå inte särskilt radikala, utan snarare försök att ibland göra det lite lättare för den som till exempel försöker förstå sig på särskrivningar och sammanskrivningar att hitta rätt. 

Viktig svenska är en lättillgänglig och mångsidig handbok för alla som intresserar sig för svenskan. Den fungerar utmärkt både som sträckläsning och som uppslagsverk då man bara vill kontrollera en enskild fråga.  

Viktig svenska

Lena Lind Palicki och Anders Svensson: Viktig svenska. Alla dom där språkfrågorna. Norstedts. 271 sidor.