Gå till innehållet

namn

Ett tråkigt namn är det bästa namnet

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Ett bra offentligt namn är motsatsen till klatschigt och uppseendeväckande. Namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken slår ett slag för tråkiga namn.

Våra namn – från helgon och tsarer till smekformer och kändisar

Artiklar

Leila Mattfolk

I hela mitt liv har jag kunnat fira namnsdag den 5 mars. När jag flyttade …

Den ryska kejsarfamiljens medlemmar.

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Rödan – intervjuer, namninsamling och snaps i solnedgången

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg

Det här är historien om Rödan – laxbåten som blev en flytande namnvetenskaplig akademi, där flitiga forskare varvade intervjuer och namninsamling med gemytliga supéer och kaffekask i förkajutan.

Kvinnor i Helsingfors gatunamn

Artiklar

Hanna Ikonen

Kvinnonamnen är fortfarande underrepresenterade bland memorialnamnen i Helsingfors, och också namnbildningen har traditionellt sett annorlunda ut för kvinnor än för män.

Svenska personnamn på medeltiden

Artiklar

Lennart Ryman

Ursprunget till de medeltida personnamnen varierar från överlevande nordiska namn till nya kristna namn och namn som kom till Sverige med invandrade tyskar. I viss mån anpassades namnen till språket i landet – bland annat fick finnarna finna sig i att få sina namn försvenskade.

Nya namn kommer in, de gamla blir kvar

Artiklar

Leila Mattfolk

År 2020 utökas den finlandssvenska namnlängden med 38 namn. Bland nykomlingarna finns till exempel Caroline, Naomi, Thelma, Colin, Malte och Milo.

Överföring från ett skriftsystem till ett annat

Artiklar

Stefan Nordblom

Ельцин, Yeltsin, Eltsine, Jelzin och Jeltsin kan alla syfta på samma person i texter skrivna på olika språk. Att på det här sättet överföra från ett skriftsystem till ett annat kallas transkribering eller translitterering.

Språkinstitutet publicerar förslag på nya efternamn

Artiklar

I Finland är det inte tillåtet för vem som helst att byta till ett efternamn som redan är i bruk, men däremot kan man byta till ett helt nytt efternamn.

Ungegn – över 50 år av internationellt ortnamnssamarbete

Artiklar

Bianca Holmberg, Ulla Onkamo

Också ortnamnen har sitt eget FN-organ. Ungegn är ett forum där namnexperter från hela världen diskuterar till exempel hur ortnamn ska samlas in, stavas och translittereras.