Det händer att Almanacksbyrån vid Helsingfors universitet får mejl av mor- och farföräldrar som gärna skulle fira barnbarnens namnsdagar, men namnen saknas i almanackan. Oftast beror det på att namnen är för ovanliga. Detta blir allt vanligare, i och med en individualistisk trend som syns i namngivningen. För många nyblivna föräldrar är det viktigt att ge barnet ett namn som är unikt. Just nu kan jag dock glädja många mor- och farmödrar, för i och med namnsdagsrevideringen år 2020 får cirka 3 500 fler finlandssvenskar än tidigare egna namnsdagar. Namnsdagsfirandet lever således kvar, och namnlängderna i Helsingfors universitets almanacka är de officiella rättesnörena.

Almanackans namnlängd

Den finlandssvenska namnlängd som är giltig från och med 2020 har sin bas i den gamla katolska helgonkalendern, så att namn som Henrik, Johannes och Lucia fortfarande firas på sina traditionella dagar. Den är också till stora delar fortfarande lik den kalender som växte fram i det dåvarande svenska riket före 1808 (Gustav, Lovisa), den bär spår av ryska tiden (Olga, Alexander) och av den finska nationalromantiken (Aino, Saimi), men har också genomgått ett flertal översyner för att spegla det samtida finlandssvenska namnbruket.

I revideringen av namnlängden inför 2020 års almanacka har hela befolkningens första förnamn beaktats. För den finlandssvenska namnlängdens del är det de som har svenska som registrerat modersmål som studerats, och av deras namn tas de namn in i almanackan som bärs av minst femtio personer, av vilka minst hälften är födda efter 1970. Undantagna är dubbelnamn som Ann-Marie och Jan-Erik och stavningsvarianter av namn som redan finns i kalendern och som uttalas lika (som Christian och Kristian). Traditionellt finska namn som Tuula och Sami som har namnsdagar i den finska almanackan kommer inte heller med i den finlandssvenska.

De nya namnen 2020

Den beskrivna gallringsprocessen ledde till att 25 kvinnonamn och 13 mansnamn förs in i almanackan:

Amelia, Annina, Ava, Carla, Caroline, Celina, Charlotte, Christine, Claudia, Emmy, Juni, Leona, Lia, Lily, Lova, Meja, Naomi, Nicolina, Noomi, Nova, Ramona, Silja, Stephanie, Tanja, Thelma

Charlie, Colin, Jack, Jasper, Leon, Levi, Malte, Melker, Milo, Mio, Morgan, Neo, Ron

Inga namn tas den här gången bort och inga namn byter dag i almanackan.

Urvalet styrs som nämnts av statistiken – så långt var revideringen ett rätt mekaniskt uppdrag. Att sedan placera in namnen på en lämplig dag är inte lika enkelt, om än väldigt intressant och roligt. En del namn hittade enkelt sin plats, medan andra krävde en hel del eftertanke. Nedan presenterar jag olika slag av kriterier som fick avgöra namnens fördelning på datum, och exemplifierar med namn som får namnsdagar från och med 2020.

Namn med variantformer i almanackan

En del namn utgör varianter till namn som redan finns i almanackan, och de hittar enkelt sin naturliga plats. Lia kunde visserligen betraktas som en kortform av t.ex. Julia, men har också tolkats som en ursprungligen italiensk form av namnet Leah som i svenskan har stavningen Lea. Därför får Lea och Lia dela namnsdag.

Christine var vanligast för mer än femtio år sedan, men också de namnbärare som är födda efter 1970 är så pass många att namnet förtjänar en egen plats i namnlängden. Namnet är visserligen en variantform till Kristina, men eftersom uttalet inte är detsamma tas det nu in i almanackan. Detsamma gäller Charlotte (på Charlotta-dagen) och Caroline (på Karolina-dagen).

En del namn utgör varianter till namn som redan finns i almanackan, och de hittar enkelt sin naturliga plats.

Namnet Jasper har tysk eller engelsk bakgrund och är, liksom det danska Jesper, en variantform till Kasper, och läggs nu till dessa namn i almanackan, medan Nicolina är en feminin form av Nikolaus och får namnsdag den 6 december. Nicolina delar då dag med de andra namnen med samma ursprung. Den feminina namnformen av Stefan bland finlandssvenskarna har blivit populär i en fransk stavningsvariant, Stephanie. Namnsdag får Stephanie fira tillsammans med Stefan och Staffan på helgonet Sankt Stefanus festdag den 26 december.

Leon och den feminina formen Leona kan betraktas som smekformer till Leonard. I den finlandssvenska almanackan får Leon och Leona därför dela namnsdag med Leonard. Lova är också ett nytt namn i namnförrådet, men det har vuxit snabbt i popularitet. Lova är en smekform till Lovisa och får därför namnsdag samma dag som Lovisa och Louise.

Språkliga likheter och liknande språkhistoria

Namnet Morgan är keltiskt och det får dela dag med Melvin med skotskt och Milton med engelskt ursprung. Colin är också engelskt. Det är visserligen en kortform av Nicolaus, men valet landade på att Colin skulle dela namnsdag med namn med liknande ursprung, och får därför dela dag med Glenn, Kevin och Erin.

Nova och Neo var knepiga namn att hitta en lämplig dag till. Nova kunde ha placerats med Stella och Luna som namn på himlakroppar av olika slag, men där hittade Neo ingen naturlig plats. Eftersom båda namnen har betydelsen ’ny’ hittade de slutligen sin dag på Dagnys namnsdag. Dagny är ett nordiskt namn, sammansatt av Dag– i betydelsen ’dag’ och –ny som också betyder just ’ny’.

Litterär bakgrund

Mio är ett namn som möjligen har sitt ursprung i Astrid Lindgrens Mio, min Mio, och får därför dela namnsdag med Ronja och My som också fått spridning via barnlitteraturen.

Ett annat slag av litterär bakgrund är det fråga om när Noomi och Naomi får namnsdag den 4 januari tillsammans med Rut, och Melker den 20 oktober tillsammans med Kasper. Här finns förklaringen i den bibliska historien: Noomi var svärmor till Rut. Melker var enligt legenden en av de tre vise männen. De andra två hette Casper och Baltasar. Baltsar/Baltasar är inte i bruk som första förnamn i Finland, men har fortfarande namnsdag i den sverigesvenska almanackan.

Om liknande namn saknas i almanackan

I vissa fall fanns det inget annat som kunde binda samman de nya namnen med de existerande än en viss ljudlikhet. Claudia har inte samma ursprung som Klas och Klaus, men kommer att dela namnsdag med dem, liksom Juni ska dela med Jennifer och Thelma med Selma.

När nya namn förs in beaktas också den sverigesvenska och den finska almanackan.

Fram till 1808 hade vi gemensam namnlängd med resten av det svenska riket, och fram till 1929 var namnlängden gemensam för den finlandssvenska och den finska befolkningen. Namnlängderna har fortfarande många likheter, och när nya namn förs in beaktas också den sverigesvenska och den finska almanackan. Om ett namn finns i någon av dem samtidigt som det saknar naturlig hemvist i den finlandssvenska namnlängden är det lämpligt att föra in dem på den dag när de firas enligt de andra namnlängderna. Levi som inte på något sätt är släkt med, liknar eller ger samma associationer som Bo får nu dela namn med just Bo den 18 augusti. Orsaken är att Leevi firar namnsdag den dagen. Det samma gäller Tanja som får dela dag med Ebbe och Ebba för att Tanja då har namnsdag i den finska almanackan. Malte får fira med Sten den 28 november, för att det är den dag som Malte firas enligt den sverigesvenska namnlängden.

De 38 nya namnen kommer in i den finlandssvenska namnlängden år 2020. Samtidigt utökas den finska namnlängden med 35 namn. Och även om namnbärarna officiellt får sina namnsdagar först år 2020 går det ju bra att börja fira redan nu.

Nya namn i almanackan 2020

Kvinnonamn: Amelia, Annina, Ava, Carla, Caroline, Celina, Charlotte, Christine, Claudia, Emmy, Juni, Leona, Lia, Lily, Lova, Meja, Naomi, Nicolina, Noomi, Nova, Ramona, Silja, Stephanie, Tanja, Thelma

Mansnamn: Charlie, Colin, Jack, Jasper, Leon, Levi, Malte, Melker, Milo, Mio, Morgan, Neo, Ron