Gå till innehållet

från Skribent

Leila Mattfolk

Namnvårdskonsulent vid Institutet för språk och folkminnen, Uppsala och ansvarig för den finlandssvenska personnamnslängden

Våra namn – från helgon och tsarer till smekformer och kändisar

Artiklar

Leila Mattfolk

I hela mitt liv har jag kunnat fira namnsdag den 5 mars. När jag flyttade …

Den ryska kejsarfamiljens medlemmar.

Nya namn kommer in, de gamla blir kvar

Artiklar

Leila Mattfolk

År 2020 utökas den finlandssvenska namnlängden med 38 namn. Bland nykomlingarna finns till exempel Caroline, Naomi, Thelma, Colin, Malte och Milo.

Språkkontakt i ortnamn

Artiklar

Leila Mattfolk, Ritva Liisa Pitkänen

I de tidigare avsnitten av serien om språkkontakt har det konstaterats att det både i de svenska och i de finska dialekterna i Finland finns belägg på kontakter mellan språkgrupperna. Också våra ortnamn berättar att svenskspråkiga och finskspråkiga har levat sida vid sida i vårt land under mycket lång tid.

Lån i svenska dialekter i Finland

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I serien om språk i kontakt diskuterar vi i detta avsnitt lån i de svenska dialekterna i Finland. Tidigare har vi introducerat orsaker till och resultat av språkkontakt och diskuterat arv och lån i svenska. I förra numret presenterade Eino Koponen svenska lån i finska. Det här bidraget handlar om lånord i våra svenska dialekter och exempelorden är hämtade ur nätordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Lånat och ärvt i svenskan

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014) beskrevs hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I denna del presenteras lånord i svenskan. I de följande delarna kommer bland annat svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland att diskuteras.

Staden Ekenäs i Raseborgs kommun

Artiklar

Leila Mattfolk

Språkvården vid Institutet för de inhemska språken och svenska och finska språknämnderna föreslår att begreppet stad som administrativ kategori stryks när kommunallagen förnyas.

När språk möts

Artiklar

Caroline Sandström, Leila Mattfolk, Nina Martola

Här startar vår nya artikelserie om språkkontakt. Den första delen beskriver hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I de följande delarna presenteras bland annat lånord i svenskan, svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland (finska, ryska, franska m.fl.).

Såld på engelska?

Aktuell litteratur

Leila Mattfolk

Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring. Red. av Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson.  Stockholm, 2013.

Ord med personhistoria

Aktuell litteratur

Leila Mattfolk

Marcel Grauls: Kalasjnikov, Don Juan och Barbie. Personerna bakom orden. En eponymordbok. Ordalaget 2012. 288 …

Ny upplaga av Svenska ortnamn i Finland

Artiklar

Leila Mattfolk, Maria Vidberg

Svenska ortnamn i Finland är en förteckning över de centrala svenska ortnamnen i Finland och …