Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring är en antologi med en brokig samling texter som behandlar bruket av engelska i marknadsföring på andra språk, främst inom svenskan. En del artiklar är personliga, stundtals emotionella, reflektioner om språket i reklamutbudet, andra är återgivna intervjuer med reklammakare, medan några artiklar är baserade på gedigen forskning. Artiklarna analyserar var och en på sitt sätt hur engelskan, ibland vårdslöst och oreflekterat, brukas i kommersiellt syfte inom icke-engelsk marknadsföring. I första hand är det den svenska marknaden som skärskådas. Oberoende av vem som skrivit texterna väcker de tankar kring bruket av engelska ord och fraser i reklam som riktas till svenskar.

Antologin är utgiven av Språkförsvaret, en ideell organisation som arbetar för att höja medvetenheten om svenska språkets egenvärde.