Gå till innehållet

2/2013

Ömhet och hensyn

Artiklar

Henrik Hu

Jag ser hen i tidningar, inlägg och brev  Hen kommer från höger och vänster Hen …

Institutet för språk och folkminnen tvingas spara

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Som en följd av ett stort budgetunderskott tvingas Institutet för språk och folkminnen (SOFI) skära …

I begynnelsen var ordet …

Krönikan

Maria Sundblom Lindberg

Ni som läser vet att vissa bokstäver spränger. Att det finns poesi som för en …

Enspråkiga eller tvåspråkiga skolor i Finland?

Artiklar

Leena Huss

Den uppblossade diskussionen kring frågan om enspråkiga eller tvåspråkiga skolor i Finland kan från en utomståendes perspektiv verka förbryllande. Ska det verkligen vara antingen eller, och finns det inte redan nu exempel på skolor av båda sorterna inom det finska skolsystemet?

Ska öknen vara trång eller öppen? – om att tolka Imra` al-Qais poesi till svenska

Artiklar

Robin Valtiala

Robin Valtiala öppnar sin översättardagbok och berättar om processen när han översätter arabisk poesi till svenska.

Svenskt-finskt översättarseminarium: anmälningstiden går ut den 30 juni

Artiklar

19–20.9.2013 i Tammerfors Arrangörer: Institutet för de inhemska språken och Finlands översättar- och tolkförbund Preliminärt …

Handbok i kundservice

Artiklar

Språkprojektet Svenska nu har gett ut en handbok i kundservice. Handboken har utarbetats i samband …

Språkvårdsdagen 2013 – ”Du sköna nya svenska”

Artiklar

Leila Malmefjäll

På Hanaholmen under en gassande majsol anordnades tisdagen den 14 maj årets språkvårdsdag, den tjugonde i ordningen, under namnet ”Du sköna nya svenska”. Temat för i år var engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige. Ämnet väcker blandade känslor och behöver diskuteras i dag då ”svenskan insuper engelskan med liv och lust”, som Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Gunborg Gayer sa vid seminariets öppnande. Dagens föreläsare representerade universitet, språkvårdsmyndigheter, skolor och mediebranschen.

Wellanders pris till Per Ledin

Artiklar

Per Ledin, professor i svenska vid Örebro universitet, fick motta Erik Wellanders pris för framstående …

Språkbruk och Iso numero i samarbete

Artiklar

I sommarens nummer av tidskriften Iso numero finns en förkortad version av Lina Antmans intervju …