Chattare på internet använder småord på andra sätt än vad vi är vana vid från traditionella samtal. Till exempel kan ett ord som hm sättas efter det egna yttrandet för att visa en eftertänksam inställning till innehållet. Det visar en avhandling om tyskt och svenskt chattspråk från Göteborgs universitet.

Helena Nilsson har i sin avhandling Zu Form- und Funktionsvariation der Gesprächspartikeln HM, JA, OKAY und NEIN und ihren schwedischen Entsprechungen in der Chat-Kommunikation undersökt interaktionen i öppna chattrum på internet. Hon har tittat på hur chattdeltagarna använder språkliga medel som är typiska för samtal, nämligen småord som ja, hm och okej, både i en tysk och i en svensk chatt.

– En jämförande undersökning av dessa småord i tyska och svenska har inte genomförts tidigare, säger Helena Nilsson.

Vid vissa funktioner, som när en chattdeltagare instämmer i ett tidigare påstående från en annan chattare, används småorden på samma sätt som i talspråk. Ett viktigt resultat är dock att orden används även i funktioner där de egentligen inte krävs i den skriftliga kommunikationen, men där de skapar en smidig övergång mellan samtalspartnerns bidrag och den egna bidraget.

Avhandlingen visar också på andra chattspecifika funktioner hos småorden. Till exempel används nej för att meddela att man är på väg att lämna chattrummet. Ett småord kan även placeras efter det egna yttrandet för att visa chattpartnern hur yttrandet ska uppfattas.

Det finns skillnader mellan det tyska och det svenska chattrummet. Deltagarna i det svenska chattrummet är väldigt noga med att ge respons till personen de chattar med, ofta i form av ett neutralt okej eller ett vagt instämmande mm. Deltagarna i det tyska rummet varierar sig mer i sitt språkbruk och använder andra språkliga medel för att visa att de mottagit yttrandet.

 – Resultaten av undersökningen bidrar till att öka förståelsen för hur vi anpassar språket efter tekniska förutsättningar. I chatten är det viktigt att sätta in språkliga medel för att skapa ett sammanhållet samtal, för att yttrandena ska hänga ihop. Samtidigt använder deltagarna småorden medvetet för att efterlikna talade samtal, säger Helena Nilsson.

Avhandlingen finns tillgänglig på webben. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)