Gå till innehållet

2013

MOT-ordböcker för smarttelefon

Aktuell litteratur

Nina Martola

www.kielikone.fi/fi/MOTMobile www.kielikone.fi/fi/Tuotteet/Sanakirjat/ Ordboksmarknaden i Finland har genomgått stora förändringar på senare år. Företaget Kielikone som …

Referensbindning

Artiklar

Monica Äikäs

De mekanismer som används för att ange samband mellan satser och meningar i en text brukar kallas för textbindning. Ofta talar man om tre grundläggande slag av textbindning, nämligen referensbindning, konnektivbindning och tematisk bindning. Konnektivbindningen och den tematiska bindningen har jag behandlat i tidigare artiklar i Språkbruk. Denna artikel ska jag ägna referensbindningen.

Samiska språkbon får understöd

Artiklar

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Sametinget 150 000 euro för utveckling av språkboverksamhet utanför samernas …

Stereotyper

Krönikan

Sven-Erik Klinkmann

Stereotyper har förföljt mig ganska länge nu, kanske ända sedan jag började studera folkloristik i …

Mångsidigt om översättning och tolkning

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Norstedts 2013. 268 sidor. Från …

Päivä på svenska i Brändö gymnasium

Artiklar

Pamela Granskog

Svenska dagen får inte vara exkluderande. Nej, den dagen ska präglas av öppenhet och inbjuda till delaktighet. Det lärde jag mig den 6 november 2013.

Översättaren år 2012

Artiklar

Jannika Lassus

De svenska texterna i Finland är oftast översättningar, detta gäller i synnerhet offentlig information. Men vem översätter de finska texterna till svenska?

Hen i finlandssvenska skolböcker

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Schildts & Söderströms går mer aktivt in för användningen av hen i sina läromedel. Minna …

Parallellspråk och domän i nordiskt perspektiv

Aktuell litteratur

Marianne Nordman

Sigur∂ur Jónsson, Christer Laurén, Johan Myking & Heribert Picht: Parallellspråk og domene Parallelsprog og domæne …

Språklig förvittring

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Rapautuva kieli. Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta. Red. Kimmo Granqvist & Päivi Rainò.  Suomalaisen kirjallisuuden …