En som promoveras

Fråga: Hur böjs ordet promovend?

Promovend, ’person som promoveras till doktor’, böjs promovenden, promovender. Den gamla latinska pluralböjningen promovendi rekommenderas inte längre.

En egen gata

Fråga: Hur ska jag översätta det finska ordet nimikkokatu?

Att en person har en nimikkokatu betyder helt enkelt att en gata är uppkallad efter personen. Mannerheimin nimikkokatu är till exempel en gata som är uppkallad efter Mannerheim.

Många olika sammansättningar kan bildas på nimikko-, till exempel nimikkopaikka ’egen plats’ och nimikkomuki ’egen mugg, personlig mugg’.

Stöld

Fråga: Heter det stjäla av någon eller stjäla från någon?

Det heter stjäla frånen person (han stal från en åldring) och också stjäla frånen butik.

Ensam

Fråga: Jag undrar om svenskan har ett ord för finskans yksönen, som avser en person som inte föds som tvilling, trilling e.d.

Ordet enling används en hel del, i synnerhet i plural (enlingar). Än så länge hittar man dock inte ordet i någon ordbok.

Befrämja eller främja

Fråga: Är det någon skillnad mellan främja och befrämja?

Nej. Främja och befrämja har samma betydelse. Båda är rätt, men vi förespråkar det kortare främja.

Höstväder

Fråga: Hur ska jag bäst översätta syksyn kirpeys till svenska?

Kirpeys motsvaras i detta sammanhang av friskhet, men hur man ska översätta frasen syksyn kirpeys beror på sammanhanget. Kanske man kan tala om den friska höstluften.

Utan förskyllan

Fråga: Vad betyder ordet oförskylld?

I Svensk ordbok definieras ordet oförskylld så här: ’som någon tvingas utstå utan att ha gjort sig skyldig till ngt’. Exempel: oförskyllda lidanden. Ofta används ordet adverbiellt: hon fick lida oförskyllt. Betydelsen är då närmast ’oskyldigt, orättvist, oförtjänt’.

Lämna in

Fråga: Jag har hört att lämna in kan betyda ’dö’. Stämmer det?

Ja, lämna in kan användas i betydelsen ’dö’. Det är en vardaglig användning, men så allmän att den tas upp i ordböckerna Svensk ordbok och Svenskt språkbruk.

Frivilliga insatser

Fråga: Är det någon skillnad mellan en frivillig och en volontär?

I många sammanhang används orden säkert synonymt, men än så länge är volontär lite mer specifikt. Det används dels i betydelsen ’praktikant’, dels ’särskilt om (ung) person som arbetar ideellt, ofta i utvecklingsland e.d.’ (Svensk ordbok).

Från Färöarna

Fråga: Heter det färisk eller färöisk?

Det heter färöisk. Däremot heter det färing, men det kan också heta färöing. Språket heter färöiska.

Avstigande

Fråga: Varför heter det stiga ur bilen men stiga av bussen?

Prepositionen ur används ofta om rörelse från det inre av något. Det kan vara fråga om ett slutet rum av något slag: ur hissen, ur bilen. Naturligtvis är en buss också ett slutet rum, och det är inte omöjligt att säga stiga ur bussen. I allmänhet säger man ändå stiga av bussen, därför att kombinationen stiga av är ett stående uttryck, och det heter också stiga av tåget. Uttrycket stiga av tycks användas när det är fråga om större fordon. Då är det kanske inte aspekten ’slutet rum’ som är det viktigaste, utan själva avstigandet.

Niande

Fråga: Ska man skriva Ni eller ni när det är en person som nias? Och hur är det om det är flera som nias? Går både Ni och ni bra bara man är konsekvent?

När man niar en person i skrift ska man använda stor bokstav. Det gäller förutom ordet Ni också orden Er, Ert och Era. När man niar flera personer som enskilt skulle tilltalas med Ni ska man också använda stor bokstav (Ni, Er, Ert, Era). Om man däremot niar flera personer som enskilt skulle tilltalas med du ska man skriva ni, er, ert, era med liten bokstav.

Vinter-OS

Fråga: Vinter-OS 2014 ordnas i ryska Сочи. Hur skriver man det på svenska?

Att återge icke-latinska skrivtecken i andra språk sker enligt vissa mönster, och mönstren kan vara olika i olika språk. Utgår man från uttalet kallas detta för transkribering och utgår man från skrivtecknen kallas det translitterering. För återgivning av kyrillisk skrift i svenskan finns det ett vedertaget translittereringssystem. Enligt detta blir den ryska bokstaven c i svenskan s, o blir o, ч blir tj och и blir i. Vinter-OS 2014 ordnas alltså i kommunen Sotji i södra Ryssland och det är denna form av namnet man bör använda i en svensk text. På engelska blir stavningen Sochi och på finska stavas namnet Sotši.

Olympiad

Fråga: Är det korrekt att använda ordet olympiad om själva de olympiska spelen och inte enbart om perioden mellan två spel?

Ja, åtminstone i allmänspråket är det helt korrekt att använda ordet olympiad om de olympiska spelen. Ordet har i själva verket använts i denna betydelse sedan 1800-talet.