Gå till innehållet

4/2013

Päivä på svenska i Brändö gymnasium

Artiklar

Pamela Granskog

Svenska dagen får inte vara exkluderande. Nej, den dagen ska präglas av öppenhet och inbjuda till delaktighet. Det lärde jag mig den 6 november 2013.

Översättaren år 2012

Artiklar

Jannika Lassus

De svenska texterna i Finland är oftast översättningar, detta gäller i synnerhet offentlig information. Men vem översätter de finska texterna till svenska?

Hen i finlandssvenska skolböcker

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Schildts & Söderströms går mer aktivt in för användningen av hen i sina läromedel. Minna …

Parallellspråk och domän i nordiskt perspektiv

Aktuell litteratur

Marianne Nordman

Sigur∂ur Jónsson, Christer Laurén, Johan Myking & Heribert Picht: Parallellspråk og domene Parallelsprog og domæne …

Språklig förvittring

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Rapautuva kieli. Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta. Red. Kimmo Granqvist & Päivi Rainò.  Suomalaisen kirjallisuuden …

Klasstandem

Artiklar

Webbplatsen www.klasstandem.com är en ny webbplats som riktar sig till alla som är intresserade av …

En vandring i djungeln kallad species

Artiklar

Eeva-Liisa Nyqvist

Läromedlen i svenska för finska skolelever borde bygga mer på det verkliga språkbruket: bestämd form singularis är i det verkliga språkbruket vanligare än obestämd form singularis, eftersom kommunikationen vanligen handlar om bekanta saker och företeelser. Därför borde man lära ut bestämd form först.  De regler som inlärare får i skolgrammatikor är bara delvis fungerande och grammatikövningarna är ofta alltför mekaniska.

På språkreise i Skavlandinavia

Artiklar

Maja Skanding

Skandinavisk språkanpassning sker hos Maja Skanding på fem olika nivåer. Maja Skanding väljer beroende på sammanhanget mellan sin Bergendialekt, bokmål, svorsk, svenska med norskt uttal och finlandssvenska.

JO underkänner namnet ELY-centralen

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att användningen av förkortningen ELY-central för närings-, trafik- och miljöcentralerna …

Flerspråkig resursbassäng

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Sofie Henricson disputerade den 5 oktober vid Helsingfors universitet på avhandlingen Svenska i finsk miljö. …