Gå till innehållet

4/2013

En vandring i djungeln kallad species

Artiklar

Eeva-Liisa Nyqvist

Läromedlen i svenska för finska skolelever borde bygga mer på det verkliga språkbruket: bestämd form singularis är i det verkliga språkbruket vanligare än obestämd form singularis, eftersom kommunikationen vanligen handlar om bekanta saker och företeelser. Därför borde man lära ut bestämd form först.  De regler som inlärare får i skolgrammatikor är bara delvis fungerande och grammatikövningarna är ofta alltför mekaniska.

På språkreise i Skavlandinavia

Artiklar

Maja Skanding

Skandinavisk språkanpassning sker hos Maja Skanding på fem olika nivåer. Maja Skanding väljer beroende på sammanhanget mellan sin Bergendialekt, bokmål, svorsk, svenska med norskt uttal och finlandssvenska.

JO underkänner namnet ELY-centralen

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att användningen av förkortningen ELY-central för närings-, trafik- och miljöcentralerna …

Flerspråkig resursbassäng

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Sofie Henricson disputerade den 5 oktober vid Helsingfors universitet på avhandlingen Svenska i finsk miljö. …

Språkfrågor

Artiklar

En som promoveras Fråga: Hur böjs ordet promovend? Promovend, ’person som promoveras till doktor’, böjs …

Det nordiska Finland

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Larserik Häggman: Det nordiska Finland. Pohjola-Norden 2013. 85 sidor. I opinionsmätningar säger sig finländare vara …

Pionjär och eldsjäl startade skola

Artiklar

Erik Sandström

Karin Ihalainen är den drivande kraften bakom Svenska skolan i Lahtis, som växer så det knakar. Kring skolan byggs en ny svenskspråkig identitet upp i en omgivning som tidigare var helt finskspråkig. ”Vi är det svenska språkets och den svenska kulturens ambassadörer” säger Ihalainen.

Klarspråk 2013

Artiklar

Nordisk klarspråkskonferens ordnades för sjunde gången och denna gång i Helsingfors. Temat för konferensen var …

Norden i skolan

Artiklar

Pia Westerberg

Språkbruk har tidigare berättat om att de nordiska skoleleverna börjar få allt svårare att förstå …

Tidskriften Nordiska Språk

Aktuell litteratur

Nina Martola

Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001–2010. Red. Harry Lönnroth, Nina Pilke & …