Språkbruk har tidigare berättat om att de nordiska skoleleverna börjar få allt svårare att förstå varandra språkligt. För att råda bot på detta har det nu grundats en gratis undervisningsplattform vars avsikt är att stärka grannspråksförståelsen hos de nordiska skoleleverna. Plattformen www.nordeniskolan.org öppnades i slutet av oktober. Plattformens språk är svenska, norska och danska. Fokus ligger på text- och hörförståelse. Det stora materialet är indelat i teman, och här finns musikvideor, kortfilmer, (uppläst) skönlitteratur, pedagogiskt upplagda spel, men också en stor dos språkhistoria, bland annat i form av en språkhistorisk tidslinje. Via plattformen kan man också annonsera efter en nordisk vänklass.

Plattformen är allt annat än tråkig och statisk, den är pedagogiskt och klart uppbyggd och inspirerar genom att den inbjuder till interaktivitet. Den erbjuder en hel del material för den Nordenintresserade, inte enbart barn och ungdom utan också vuxna. Via www.nordeniskolan.org kommer man också in på Nordisk miniordbok som vi skrev om i Språkbruk 1/2013.

Undervisningsplattformen administreras av Föreningarna Nordens Förbund i samarbete med de nationella Föreningarna Norden och Nordisk Språkkoordination. I styrgruppen finns representanter från hela Norden med utbildningsbakgrund och kompetens inom grannspråksdidaktik och e-lärande.