Invandrare som vill lära sig svenska eller finska kan nu göra det med hjälp av en ny digital tjänst. Tjänsten heter kotisuomessa.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)och upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Det är fråga om en öppen lärmiljö på webben som kan användas fritt av alla, såväl privatpersoner som läroanstalter. Lärarna på läroanstalter kan föra över tjänstens material till sina egna läroplattformar och bearbeta materialet så att det passar olika studerande och studerandegrupper. Studiematerialet är mångsidigt och erbjuder invandrare möjlighet att lära sig både vardagsspråket och det språk som behövs i arbetslivet. I tjänsten kan användaren också träna sin läs- och skrivförmåga samt testa sin språkkunskap.

Den öppna lärmiljön har tagits fram i ett projekt som administrerats av Utbildningsstyrelsen och finansierats av Europeiska socialfonden under åren 2008–2013.