Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro gick till juris doktor Paulina Tallroth. Priset överräcktes på språkvårdsdagen den 14 maj på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland av Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Gunborg Gayer och styrelseordförande Björn Teir från Svenska kulturfonden.

I prismotiveringen framhålls att Paulina Tallroth är en språkligt insiktsfull person som sätter sin språkmedvetna själ i allt hon gör. Hon får Hugo Bergroth-priset för sitt sakkunniga och hängivna arbete för svenskan som juridiskt språk. Som generalsekreterare för regeringens projekt Nationalspråksstrategin har Paulina Tallroth arbetat för såväl strategiprojektets innehåll som dess språkliga uttryck och konsekvenser. Om den nya nationalspråksstrategin bidrar till att öka intresset för klarspråk och förbättra språket i statsförvaltning och offentlighet, är det till en del Paulina Tallroths förtjänst.

Nationalspråksstrategin blev klar i höstas och är en långsiktig språkstrategi för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken finska och svenska och för att styra de åtgärder som regeringen vidtar för detta. Ordförande för projektet var statsminister Jyrki Katainen.

Hugo Bergroth-sällskapets språkpris finansieras av Svenska kulturfonden och har delats ut sedan 1993, senast till Mikaela Hasán (2012), Lauri Karvonen (2011), Magnus Londen (2010), Ann-Mari Malmsten (2009) och Susanne Ringell (2008).