Svenska ortnamn i Finland är en förteckning över de centrala svenska ortnamnen i Finland och den har getts ut i en reviderad och omarbetad upplaga nu i höst. Den föregående upplagan gavs ut i tryck år 1984. Det nya med denna upplaga av Svenska ortnamn i Finland är att den endast finns tillgänglig i elektronisk form. Det betyder också att informationen kommer att uppdateras och kompletteras vid behov.

Jämfört med den upplaga som kom ut 1984 har den nya upplagan kompletterats med ca 700 namn, däribland t.ex. Fiskehamnen och Ultuna i Helsingfors, och namn på bostadsområden, gårdsgrupper och andra områden runtom i landet som saknats i den tidigare upplagan. Svenska ortnamn i Finland består nu av nästan 5 000 namn. Av dessa har drygt 2 000 finska parallellnamn. Den nya förteckningen innehåller också uppdaterad information om de orter som namnen refererar till.

En del av de namn som ingick i förra upplagan har raderats. Dessa är bl.a. namn på nedlagda järnvägshållplatser, ifall den omgivande byn inte har motsvarande svenska namn, namn på utbildningsenheter där verksamheten i dag är nedlagd eller klart finskspråkig (ex. Domarby för skogsinstitutet Tuomarniemi i Etseri) och namn på egendomar som inte längre verkar finnas/verkar ha något svenskt namn i bruk (ex. Fredsberg, egendom i Askola, fi. Tiilän kartano, där huset enligt uppgift är rivet och ersatt med ett nytt bostadshus).

Förteckningen ger uppgifter om namnens stavning, uttal, vad för typ av ort det är fråga om och ortens eventuella finska namn. Man kan också söka på de finska namnen för att kontrollera om en finsk ort eventuellt har ett svenskt namn, och man kan få fram en förteckning på orter med svenska namn i en viss kommun. Orterna lokaliseras dels till den kommun orten hör i dag, dels till en eventuell tidigare kommun, dvs. enligt kommunkartan som den såg ut innan de senaste reformerna av kommunstrukturen.  Dessa gamla kommunnamn är levande och viktiga för invånarnas identitet och bör därför användas även om orterna administrativt i dag hör till en annan, sammanslagen kommun.

Iförteckningen görs en skillnad på vedertagna svenska namn och föråldrade namn. De vedertagna namnen rekommenderas man använda i svenskan, medan man i stället för de föråldrade namnen i många fall hellre kan använda det finska namnet också i en svensk kontext. En del namn som i förra upplagan av Svenska ortnamn i Finland angavs som föråldrade har nu bedömts vara levande, t.ex. Kontiolax och Kuhmois. Ackas har förts in som vedertaget namn för Akaa. Stängselåsen (Salpausselkä) har däremot ansetts vara föråldrat.

Revideringen har gjorts av Språkinstitutets svenska namnvårdare, under medverkan av en grupp utomstående experter och med hjälp av många uppgiftslämnare runtom i de svenska och tvåspråkiga kommunerna. De finska namnen är kontrollerade av Språkinstitutets finska namnvårdare.

Svenska ortnamn i Finland >>(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)