Gå till innehållet

4/2012

Citatet

Artiklar

”Först i Sverige förstod jag hur främmande jag, trots mitt svenska modersmål, är i den …

Stort och smått om svenskt talspråk

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Olle Engstrand: Hur låter svenskan, ejengklien? Norstedts, 2012. 271 sidor.

Från skönlitterära redigeringar till Google – Svensk språkvård i Finland från 1800-talet till i dag (del 2)

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

I en tvådelad artikelserie ges en översikt av den svenska språkvården i Finland från mitten av 1800-talet till i dag. Perioden från mitten av 1800-talet till Bergroths Finlandssvenska (1917) kan ses som en utvecklingsfas då språkvårdsideologin utvecklades och man valde att följa den standardsvenska normen, medan tiden efter Hugo Bergroth kan ses som en konsolideringsfas. Språkvetenskaplig och samhällelig utveckling har modifierat språkvårdssynen fram till i dag, trots att inga stora förändringar ägt rum under konsolideringsfasen. Utvecklingsfasen beskrivs i artikeln Utrensning av barbarismer från Gutenberg till Bergroth (Språkbruk 3/2012) medan konsolideringsfasen beskrivs i denna artikel.

Romernas nationaldag kommer in i kalendrarna

Artiklar

Helsingfors universitets almanacksbyrå har infört romernas nationaldag den 8 april i almanackan från och med …

Ett omöjligt uppdrag

Artiklar

Ann-Marie Ivars

De senaste åren har de svenska översättningarna i studentexamen kritiserats i insändarspalterna, och vissa har till och med sagt att de översättningsmissarna äventyrar de finlandssvenska elevernas rättssäkerhet. Ann-Marie Ivars svarar på kritiken.

Betydelsefält i svenskan ur ett andraspråksperspektiv

Artiklar

Urban Östberg

En del smuttar på en utsökt konjak, katten lapar mjölk och somliga pimplar billigt rödvin.

Informationssamhället och vidare

Artiklar

Linnea Hanell

Låt oss föreställa oss att vi träffar en person från år 1992, som vill veta mer om vårt informationssamhälle från 2012. Vi får börja med att berätta att persondatorn har slagit på allvar nu, att de allra flesta i den rika världen har tillgång till minst en dator, och att många också har en mobiltelefon med egenskaper som liknar persondatorns.

Större oro – färre ”baggisar”

Artiklar

Kim Peter Johansson

Kim Peter Johansson har läst Nalle Valtialas artikel i Språkbruk 2/2012, "Ental blir flertal – några reflexioner om språklogik". Här kommer han med några invändningar.

Spetsforskning på Nordica

Artiklar

Forskningsprojektet Intersubjektivitet i interaktion vid Helsingfors universitet är en av de spetsforskningsenheter som Finlands Akademi …

Seminarium om språkkontakt och flerspråkighet

Artiklar

Nina Martola

Den 8 och 9 november ordnades det ett seminarium med temat Språkkontakt och flerspråkighet i …