I början av 2011 inledde Institutet för de inhemska språken (dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken) ett projekt med ordböcker för invandrare. Syftet är att skapa ordböcker mellan finska och de invandrarspråk som har det största behovet av ordböcker. I de andra nordiska länderna har ordböcker av detta slag (Lexin) utarbetats ända sedan 1970-talet. Vid Språkinstitutet inleddes ordboksarbetet med skapandet av en finsk ordbas.

Ordbasen omfattar såväl vanliga vardagliga ord som centrala termer inom olika branscher. Sådana branscher är bland annat social- och hälsovård, medicin, undervisning, informationsteknik och juridik. Också vanliga ortnamn och förkortningar ingår som uppslagsord. Syftet med Språkinstitutets ordböcker för invandrare är dels att stödja invandrarnas integrering och bevara deras modersmål, dels att hjälpa tolkar och översättare vars arbete hittills har försvårats av bristen på ordböcker. Den finska ordbasen på cirka 30 000 uppslagsord ska användas i alla ordböcker för invandrare.

Som målspråk för den första ordboken valdes somali, eftersom de somaliska invandrarna utgör den tredje största invandrargruppen i Finland och det trots detta inte existerar en enda omfattande finsk-somalisk ordbok. De ryska och estniska invandrarna utgör visserligen större grupper än de somaliska, men det finns tillgång till ordböcker till och från deras språk.

I september 2012 inledde två ordboksredaktörer med somaliska som modersmål, Abdi Awil Musse och Liban Ali Hersi, arbetet på den finsksomaliska ordboken. Bägge har bott över 20 år i Finland och har studerat finska vid Helsingfors universitet. Ordboksredaktören Ulla Horstia har planerat den finska ordbasen och handleder arbetet med ordboken.

 

finsk-somalisk.jpg
finsk-somalisk.jpg

Liban Ali Hersi (t.v.) och Abdi Awil Musse är redaktörer på den finsk-somaliska ordboken.