Europeiska kommissionen lyfter fram det finländska språkprojektet Svenska nu som ett av de mest framgångsrika europeiska språkprojekten. Kommissionen granskade 80 språkprojekt varav kommissionen lyfte fram 12 som typexempel på hur man gynnar grannspråk på ett framgångsrikt sätt.

”I Svenska nus program har man alltid kombinerat språk, kultur, handlingar och pedagogik på ett unikt sätt som också har visat sig vara välfungerande. Under en Svenska nu-lektion skriver man t.ex. raplyrik på svenska. Samtidigt som eleverna förstår vad en svenskspråkig gäst säger inser de att de kan mer än vad de trodde”, konstaterar Kai Jaskari, programchef vid Hanaholmens kulturcentrum.

”Man kan inte nog understryka vikten av att kunna flera språk, i synnerhet när finländarnas språkkunskaper enligt undersökningar har försämrats under de senaste åren. Svenskan är en värdefull inkörsport till de nordiska länderna som är viktiga handelspartner och liknande samhällen”, säger Gunvor Kronman, Hanaholmens verkställande direktör.

Svenska nu är ett projekt som startade år 2007 och vars vision är att finska ungdomar ska våga använda svenska i vardagen. Svenska nu förmedlar nya aktivitetsfyllda lektioner till klassrummet och stöder lärarnas arbete med undervisningsmaterial och utbildning.