Gå till innehållet

från Skribent

Maria Vidberg

Skribenten är namnvårdare på Institutet för de inhemska språken.

Handbok för att hantera namn på olika språk

Aktuell litteratur

Maria Vidberg

Utländska namn på svenska. Handbok om translitterering och geografiska namnformer. 160 sidor.

Världsnyheter och lokala händelser påverkar namnvårdarens jobb

Artiklar

Maria Vidberg

Hur ska namnet Volcán de Fuego stavas på svenska? Hur uttalas namnet Säckilot? Och hur ska medier förhålla sig till namnet Telia 5G Areena?

Gatorna i Helsingfors kan ha tre namn

Artiklar

Maria Vidberg

Svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors använder ibland medvetet finska gatunamn för att säkert göra sig förstådda. Däremot är de ofta omedvetna om de hybridnamn de använder.

Ny upplaga av Svenska ortnamn i Finland

Artiklar

Leila Mattfolk, Maria Vidberg

Svenska ortnamn i Finland är en förteckning över de centrala svenska ortnamnen i Finland och …

Mäklarnamn i Helsingfors då?

Artiklar

Maria Vidberg

Visst kan man iaktta olika typer av mäklarnamn även i Helsingfors. Det finns bland annat …

Namn i stadsmiljö

Artiklar

Maria Vidberg

I november ordnades ett Norna-namnforskarsymposium på Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors (Norna = …

Orientering i stadsmiljö med hjälp av ortnamn

Artiklar

Maria Vidberg

Alla de platser omkring oss som vi behöver tala om har ett namn. Det kan handla om ett officiellt namn (Hagnäs, Mannerheimvägen) eller ett inofficiellt (Kurvin, Stockas klocka). En del platser som bostadshus, affärer och skolor kan man relatera till med de postadresser de har (Porthansgatan 13, Alexandersgatan 52, Stenbäcksgatan 14). Forskaren Maria Vidberg berättar om hur vi gör när vi talar om platser omkring oss.

Urbana ortnamn i fokus

Artiklar

Maria Vidberg

Korvhuset i Helsingfors, Konservburken i Åbo och Kärlekstallen i Nykarleby är alla belysande exempel på ett urbant namnförråd. Maria Vidberg, namnforskare på Focis, presenterar Svenska litteratursällskapets projekt Namnen i våra städer.