I november ordnades ett Norna-namnforskarsymposium på Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors (Norna = Nordiska samarbetskommittén för namnforskning). Symposiet arrangerades av Forskningscentralen, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors universitet och Åbo universitet och hade temat ”Namn i stadsmiljö”. Symposiet lockade drygt fyrtio namnforskare från Finland, Sverige, Norge och Färöarna.

Av de drygt fyrtio deltagarna höll omkring hälften ett föredrag. Bland föredragshållarna fanns fyra inbjudna talare. Emilia Aldrin (Halmstads högskola) talade om förnamn i urban miljö, Terhi Ainiala (Forskningscentralen för de inhemska språken) pratade om slangnamn i kommersiellt bruk i Helsingfors, Marja-Leena Sorjonen (Helsingfors universitet) presenterade forskningsprojektet Finskan i Helsingfors som undersöker hur den talade finskan i Helsingfors låter i dag och Mona Forsskåhl (Tammerfors universitet) talade om den svenska slangen i Helsingfors. 

De övriga föredragen hade varierande teman. Största delen tangerade ortnamn och handlade bland annat om namnplanering, gatunamnsbestånd, inofficiella urbana ortnamn, slangnamn, ortnamn och identitet samt mäklarnamn. En del föredrag handlade om personnamn och då främst ur historisk synvinkel. Ett föredrag handlade om namngivning av fästningsverk och ett om namn på kor i urban miljö. Förutom namnforskare deltog också andra språkvetare i symposiet. En tvärvetenskaplig fläkt fick symposiet också i och med att en historiker fanns bland föredragshållarna.

Norna grundades år 1971, bl.a. med syfte att uppmuntra samarbete mellan nordiska namnforskare. Under kommitténs ledning ordnas namnforskarkongresser vart femte år, och däremellan samlas de nordiska namnforskarna till mindre symposier. Symposiet i Helsingfors var det fyrtioandra i ordningen och det sista innan följande kongress som är den femtonde i ordningen och arrangeras i Danmark i juni 2012.