Visst kan man iaktta olika typer av mäklarnamn även i Helsingfors. Det finns bland annat exempel på manipulativt namnbruk där namn används för andra, eller större, områden än de egentligen omfattar. Exempelvis används namnet Tölö ibland om grannstadsdelen Mejlans (stadsdelarna Främre Tölö och Bortre Tölö går i talspråket ofta under den gemensamma beteckningen Tölö). Stadsdelsnamnen Hermanstad och Berghäll kan i sin tur också få beteckna Sörnäs. Också namnet på trähusstadsdelen Kottby kan få beteckna ett betydligt större område än det egentligen gör.

Dessutom finns det, precis som i Stockholm, en tendens att bryta ut områden och ge dem egna, inskränkande namn. Adresser i Berghäll, som officiellt består av delområdena Torkelsbacken, Linjerna och Broholmen, kan i annonser lokaliseras i områden som Främre och Bortre Berghäll. Den lilla stadsdelen Eira, som officiellt inte består av några delområden alls kan delas in i, eller alternativt utvidgas till, områden som Gamla Eira, Norra Eira och Strand-Eira. Andra exempel på områden som brutits ut är Främre Drumsö och Gamla Gräsviken.

En populär namnled i mäklarnamnen i Helsingfors är Havs-. Den förekommer i exempel som Havs-Tölö för Bortre Tölö samt i exemplet Havs-Kampen för den del av stadsdelen Kampen som ligger vid Sandviken.