Gå till innehållet

2/2012

Ny språkpolitisk koordinator främjar våra nationalspråk

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Institutet för de inhemska språken har sedan årsskiftet en språkpolitisk koordinator, Matti Räsänen. Hans uppgift …

Skicka mejl

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Jag brukar använda ordet mejl men har fått höra att det i stället borde …

Kinesisk-svensk ordbok

Aktuell litteratur

Norstedts kinesisk-svenska ordbok. Norstedts 2012 En stor, modern kinesisk-svensk ordbok har utkommit, som reaktion på …

Mer och mer

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Är det någon skillnad mellan orden mer och mera? Mer och mera är synonyma …

Business och andra affärer

Artiklar

Maria Rönnbacka, Sandra Holmgård

Den 15 maj arrangerades Språkvårdsdagen för 20:e gången i samarbete mellan Hugo Bergroth-sällskapet, Institutet för de inhemska språken och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

En kär anhörig

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Ska vi skriva vår käre Per Persson eller vår kära Per Persson i en …

Följa med

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Är följa med en finlandism? I svenskan i Sverige används konstruktionen följa med främst …

Nytänkande.nu

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Finlandssvenskarna har kallats en av världens mest privilegierade språkminoriteter, och det med rätta. Få minoriteter har det så bra som vi. Men det hindrar mig ändå inte från att vara allvarligt oroad över situationen vi i dag befinner oss i. Orsaken är den negativa syn på svenskan som sprids inom alla områden i vårt finländska samhälle. Det finns naturligtvis många som är positiva till det svenska, ett exempel är alla duktiga svensklärare som vi har i de finska skolorna. Men de negativa åsikterna griper omkring sig. Att racka ner på svenskan anses tydligen acceptabelt, och språkpolitik framställs av många som något skamligt.

Språkvårdare i teckenspråk träffades i Köpenhamn

Artiklar

Språkvårdare i de nordiska teckenspråken träffades i Köpenhamn i Danmark den 22–23 mars 2012. Koordinator …

Varnagel

Artiklar

Monica Äikäs

Fråga: Vad har ordet varnagel för ursprung? Varnagel betyder ’varnande exempel’. I forna tider verkställdes …