Fråga: Ska det heta äpplepulver eller äppelpulver?

Både formen äppel- och formen äpple- kan användas som förled i sammansättningar. Äppel- är dock vanligast, och därför är det naturligt att använda äppelpulver. Observera att det heter ett äpple. (Ett äppel är en gammal finlandism.)