Gå till innehållet

från Skribent

Monica Äikäs

Skribenten är språkvetare och har tidigare arbetat på Institutet för de inhemska språken.

Språket ställer Stubb före Haavisto i rubrikerna

Artiklar

Monica Äikäs

Var det favorisering att Stubb ofta nämndes före Haavisto i medierubriker under presidentvalskampanjen? Inte nödvändigtvis – fenomenet kan ha en språklig förklaring.

alexander stubb och pekka haavisto

Vilken valör? Alla ord passar inte i alla sammanhang

Artiklar

Monica Äikäs

Varför kan Gud inte vara obeskrivlig? Kan ett skyfall vara tjänligt? Monica Äikäs diskuterar ord och deras valör, bland annat med utgångspunkt i en ortodox liturgisk text.

Glidande betydelser – om de relativa adverben när, då och där

Artiklar

Monica Äikäs

När, då och där kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Monica Äikäs presenterar både nutida och historiska exempel på hur dessa relativa adverb kan användas.

Grammatisk exkursion: två exempel på avvikande ordföljd i svenskan

Artiklar

Monica Äikäs

Ordföljden i svenskan överensstämmer inte alltid med den ”normala” ordföljd som anges i satsscheman. Jag ska ta upp två fall där objektet i en huvudsats står på en annan plats än i satsschemat. I bägge fallen utgörs det avvikande objektet av ett pronomen.

Räckvidd – att tolka ord i förhållande till varandra

Artiklar

Monica Äikäs

Monica Äikäs skriver om hur tolkningen av en sats kan variera beroende på den inbördes relationen mellan ord och uttryck i satsen.

Rikt verk om översatt skönlitteratur

Artiklar

Monica Äikäs

Sekler av svensk översättningshistoria presenteras i prisbelönt faktabok som frilägger översättarens ofta bortglömda roll. Monica Äikäs har läst Dolda gudar och recenserar för Språkbruk.

Konstruktioner med prepositionen av

Artiklar

Monica Äikäs

Kan engelskans of-genitiv ha satt spår i svenskt språkbruk? Monica Äikäs diskuterar svenska av-konstruktioner som i hennes tycke låter oidiomatiska.

rad med hus

Väck det fonetiska örat − ny bok om uttalets betydelse i svenskundervisningen

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Ju mer man kan och vet om ett språks uttal, desto bättre blir uttalet. Bland annat detta är slutsatsen i en nyutkommen bok om uttalsinlärning.

Då och när som orsaksmarkörer

Artiklar

Monica Äikäs

Både då och när kan uttrycka orsak, men det finns skillnader i användningen. Monica Äikäs reder ut dessa skillnader.

Ibland liknar finskan och engelskan varandra

Artiklar

Monica Äikäs

Oftast är det svenskan och engelskan som liknar varandra och finskan som avviker, men det finns undantag.