Fråga: Ska citattecken sättas ut när man skriver något som någon tänker?

Nej, citattecken ska inte sättas ut kring yttranden i form av tankar och inre repliker. Exempel: Det här kommer att gå som en dans, tänkte hon.