Fråga: Det finns ett verb röva, men inte sjöröva, trots att det väl är det som sjörövare gör. Varför?

Verbet sjöröva finns faktiskt upptaget i Svenska Akademiens ordbok, men med kommentaren ”numera blott tillfälligt”. Man kan också hitta några belägg på webben, men i vanliga nutida ordböcker (t.ex. Svenska Akademiens ordlista) tas verbet inte upp. I allmänhet finns det väl knappast heller ett så stort behov av ett sådant verb, eftersom man kan använda verb som röva och plundra i samband med sjörövare.