Inom Svenska litteratursällskapets omfattande storprojekt Svenskan i Finland – i dag och i går vill forskarna nu veta mera om översättning till svenska och de personer som översätter till svenska i Finland. Bakom länken nedan finns en enkät där forskarna ställer frågor om översättarens vardag. Enkäten är utformad i första hand med tanke på översättning i Finland, från finska och andra språk till svenska.

Du kan besvara frågorna på http://www.webropolsurveys.com/S/D63D84E7B9A21B27.par. Forskarna påpekar att alla översättare är välkomna att svara, både auktoriserade översättare med lång arbetserfarenhet och de som rätt nyligen börjat med ett fåtal uppdrag.