Institutet för de inhemska språken har nya telefonnummer, nya e-postadresser och ny webbadress. De nya telefonnumren har formen 0295 333 ###. Numret till Språkinstitutets växel är 0295 333 200 och numret till svenska språkrådgivningen 0295 333 202.

Alla nya telefonnummer hittas på Språkinstitutets webbplats. De nya numren ingår i statens gemensamma telefonnummersystem. Samtidigt började den nya svenska webbadressen fungera. Den är www.sprakinstitutet.fi. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sprakinstitutet.fi. Adresserna med kotus.fi kvarstår.